Prodávejte tam, kde kupují

Každý den obchodníci připravují nebo prezentují tisíce nabídek, které si zákazníci nezasloužili nebo nevyžádali
a které nemohou nebo nemají v úmyslu využít.

Mezitím ti, kteří nakupují, se museli obrátit na konkurenci.

Pracuji s obchodními týmy na zrychlení cesty k novým obchodům
zvyšováním úspěšnosti vyhledávání nových příležitostí - prospektování.

 

Konzultace

Nejen absolutní objem prodejů, ale také způsob, jak se k nim dostanete určuje úspěšnost (profitabilitu).

  • Mapování a sestavení prodejního procesu.
  • Strategie vyhledávání nových příležitostí (sales prospecting).
  • Správa a řízení příležitostí - pipeline management.
  • Systém adaptace a zapracování nových obchodníků.
  • Sestavení prodejních materiálů a skriptů.
  • Motivační prvky a struktura odměňování.

Více k jednotlivým oblastem také v mé knize Prodávejte tam, kde kupují >>

Workshopy

Zapojení týmu do přípravy zvyšuje pravděpodobnost využívání při práci.

  • Sestavení osobní strategie a plánu vyhledávání nových příležitostí.
  • Sdílení Best Practices mezi obchodníky v týmu.
  • Mapování a sestavení prodejních kroků.
  • Správa příležitostí - pipeline management.

Další témata související s realizací konzultačních projektů.

Školení

Nejčastěji představení výstupů z konzultačních projektů nebo workshopů.